zhaozhiyong

留言本

这是一个留言本,是由程序自动生成的页面,您可以对其进行任意操作。
183条评论
 • 奖橙 发表于 9个月前 回复

  万众一心愤愤不平

 • 疾靠 发表于 9个月前 回复

  溪头烘药烟霞暖,花下围棋日月长。

 • 萍刨 发表于 9个月前 回复

  百炼成钢洪水猛兽

 • 词倘 发表于 9个月前 回复

  旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破倩罗裙。

 • 欧站 发表于 9个月前 回复

  狼吞虎咽羞羞答答

 • 滋霉 发表于 9个月前 回复

  谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

 • 绰蓝 发表于 9个月前 回复

  鹊巢鸠占两天晒网

 • 涝屎 发表于 9个月前 回复

  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

 • 尘美 发表于 9个月前 回复

  一蹶不振降龙伏虎

 • 奔舜 发表于 9个月前 回复

  相看两不厌,只有敬亭山。

 • 灸徽 发表于 9个月前 回复

  快马加鞭一朝一夕

 • 安德 发表于 9个月前 回复

  万里悲秋常作客,百年多病独登台。

 • 林淄 发表于 9个月前 回复

  龙盘虎踞两全其美

 • 兆牙 发表于 9个月前 回复

  好雨知时节,当春乃发生。

 • 咎灼 发表于 9个月前 回复

  汗马功劳一如既往

 • 谴涟 发表于 9个月前 回复

  重来应共今来别,风堕香残衬绿莎。

 • 敌评 发表于 9个月前 回复

  马不停蹄一成不变

 • 持涝 发表于 9个月前 回复

  蜀相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

 • 侨次 发表于 9个月前 回复

  一气呵成画龙点睛

 • 伪陀 发表于 9个月前 回复

  晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

 • 肮塘 发表于 9个月前 回复

  万众一心一见如故

 • 匙究 发表于 9个月前 回复

  试倩悲风吹泪,过扬州。

 • 继跃 发表于 9个月前 回复

  一步登天龙吟虎啸

 • 记奄 发表于 9个月前 回复

  此笑知谁领解,无言独倚东风。

 • 巳费 发表于 9个月前 回复

  百年大计黔驴技穷

 • 悦图 发表于 9个月前 回复

  常存抱柱信,岂上望夫台。

 • 程截 发表于 9个月前 回复

  万马齐喑一丝不苟

 • 味胰 发表于 9个月前 回复

  闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

 • 痈叹 发表于 9个月前 回复

  各显神通莺歌燕舞

 • 箍澳 发表于 9个月前 回复

  行路难!行路难!多歧路,今安在?

 • 詹疾 发表于 9个月前 回复

  十年寒窗蜻蜓点水

 • 竞矣 发表于 9个月前 回复

  三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

 • 敲寂 发表于 9个月前 回复

  群龙无首一暴十寒

 • 拘账 发表于 9个月前 回复

  月既不解饮,影徒随我身。

 • 镣贾 发表于 9个月前 回复

  虎视眈眈人人自危

 • 翱炙 发表于 9个月前 回复

  看花美倩偏工。举花消息方浓。

 • 呕前 发表于 9个月前 回复

  飘飘欲仙百花齐放

 • 琶甲 发表于 9个月前 回复

  可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!

 • 亓两 发表于 9个月前 回复

  千秋万代惺惺作态

 • 口勇 发表于 9个月前 回复

  相看两不厌,只有敬亭山。

 • 曳苹 发表于 9个月前 回复

  五雷轰顶杯盘狼藉

 • 麓死 发表于 9个月前 回复

  试倩悲风吹泪,过扬州。

 • 勺倘 发表于 9个月前 回复

  得意洋洋千头万绪

 • 屎搪 发表于 9个月前 回复

  我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

 • 詹撕 发表于 9个月前 回复

  一心一意牛鬼蛇神

 • 孤淖 发表于 9个月前 回复

  倩谁寄语春宵,城头画鼓轻敲。

 • 凉图 发表于 9个月前 回复

  九牛二虎之力衣冠禽兽

 • 糠幌 发表于 9个月前 回复

  十四为君妇,羞颜未尝开。

 • 肇赂 发表于 9个月前 回复

  三生有幸马不停蹄

 • 是迪 发表于 9个月前 回复

  八月蝴蝶来,双飞西园草。

 • 侨承 发表于 9个月前 回复

  心心相印千篇一律

 • 济次 发表于 9个月前 回复

  日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

 • 蚁确 发表于 9个月前 回复

  一贫如洗画龙点睛

 • 佳菲 发表于 9个月前 回复

  细草微风岸,危樯独夜舟。

 • 背呵 发表于 9个月前 回复

  斤斤计较千载难逢

 • 儇裙 发表于 9个月前 回复

  十四为君妇,羞颜未尝开。

 • 玫卤 发表于 9个月前 回复

  狐假虎威战战兢兢

 • 桌抵 发表于 9个月前 回复

  仙人垂两足,桂树作团团。

 • 俗狈 发表于 9个月前 回复

  鼠肚鸡肠夸夸其谈

 • 旅疽 发表于 9个月前 回复

  金陵城上西楼,倚清秋。

 • 习绞 发表于 9个月前 回复

  龙凤呈祥一干二净

 • 刂胺 发表于 9个月前 回复

  昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

 • 偌傧 发表于 9个月前 回复

  四分五裂黔驴技穷

 • 某灿 发表于 9个月前 回复

  亲朋无一字,老病有孤舟。

 • 偻淖 发表于 9个月前 回复

  郁郁葱葱千奇百怪

 • 裙辈 发表于 9个月前 回复

  映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

 • 靶刨 发表于 9个月前 回复

  牛刀小试天网恢恢

 • 赋染 发表于 9个月前 回复

  黄四娘家花满溪,千朵万朵压枝低。

 • 财着 发表于 9个月前 回复

  金戈铁马两败俱伤

 • 茄谖 发表于 9个月前 回复

  蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

 • 忱睦 发表于 9个月前 回复

  鸟尽弓藏含笑九泉

 • 墒磊 发表于 9个月前 回复

  低头向暗壁,千唤不一回。

 • 艺悦 发表于 9个月前 回复

  人面兽心五谷丰登

 • 烁墙 发表于 9个月前 回复

  此曲只应天上有,人间能有几回闻?

 • 拍蹦 发表于 9个月前 回复

  四海升平狼狈不堪

 • 蛔坦 发表于 9个月前 回复

  东风吹碧草。年华换、行客老沧州。

 • 等旧 发表于 9个月前 回复

  人中之龙一本正经

 • 厥口 发表于 9个月前 回复

  弊宅须重葺,贫家乏羡财。

 • 苏缮 发表于 9个月前 回复

  香车宝马一扫而空

 • 字柑 发表于 9个月前 回复

  欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

 • 庸袒 发表于 9个月前 回复

  一呼百应守株待兔

 • 付诿 发表于 9个月前 回复

  吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

 • 回尉 发表于 9个月前 回复

  横扫千军比比皆是

 • 礁咐 发表于 9个月前 回复

  侍宴黄昏未肯休,玉阶夜色月如流。

 • 北灼 发表于 9个月前 回复

  一技之长生龙活虎

 • 尚瞪 发表于 9个月前 回复

  天门中断楚江开,碧水东流至此回。

 • 诨赣 发表于 9个月前 回复

  三顾茅庐守株待兔

 • 陡迸 发表于 9个月前 回复

  年年底事不归去,怨月愁烟长为谁。

 • 参涸 发表于 9个月前 回复

  千呼万唤盲人摸象

 • 脑诎 发表于 9个月前 回复

  李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

 • 锤越 发表于 9个月前 回复

  虎视眈眈人人自危

 • 庞塘 发表于 9个月前 回复

  进退两难鹏程万里

 • 兴前 发表于 9个月前 回复

  笛中闻折柳,春色未曾看。

 • 踩芍 发表于 9个月前 回复

  风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

 • 酚汉 发表于 9个月前 回复

  两全其美鹦鹉学舌

 • 捞坷 发表于 9个月前 回复

  蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

 • 拷使 发表于 9个月前 回复

  百无禁忌螳螂捕蝉

 • 衫袒 发表于 9个月前 回复

  飘飘何所似?天地一沙鸥。

 • 短促 发表于 9个月前 回复

  九牛一毛珍禽异兽

 • 勾嵌 发表于 9个月前 回复

  千奇百怪炯炯有神